Evropa

Evropa

karta-evrope

Evropa - Važnost pasoša za ulazak u EU

Mapa

Važnost pasoša za ulazak u države Evropske Unije - EU

Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice.
 

Mapa, Auto Karta, Daljinar km, Putovanja 2022: