Malta

Malta

Malta - letovanje - Foto: PlanetaPutovanja

Malta - Kultura Malte

Mapa

Kultura Malte je rezultat uticaja civilizacija i naroda koji su tokom duge istorije dolazili u kontakt sa ovim ostrvima.

Tradicija i folklor imaju najviše dodirnih tačaka sa južnom Italijom i Sicilijom.

Vekovni uticaji i smene različitih kultura najočigledniji su na arhitekturi – od arheoloških lokaliteta i praistorijskih megalitskih hramova, među najstarijim ostacima ove vrste u Evropi, do novije kolonijalne arhitekture Francuske i Britanije.

Ogroman uticaj na razvoj lokalne umetnosti izvršio je boravak velikog baroknog slikara Mikelanđela Karavađa, koji je na ostrvu proveo tek nešto više od godinu dana početkom XVII veka.

Nakon sticanja nezavisnosti, 1964. godine, najveći zamah doživela je malteška književnost. 

© Planeta Putovanja

Mapa, Auto Karta, Daljinar km, Putovanja 2022: