Nemačka

Nemačka

Diseldorf - Nemačka - Foto: PlanetaPutovanja - Marko Markovic

Nemačka - Religija Nemacke

Mapa

Oko 30% stanovništva su katolici, isti procenat čine protestanti (luterani), Islamu pripada oko 5% dok je nešto više od 1,5% pravoslavnih hrišćana. Kao nasleđe bivše ''istočne'' Nemačke preko 30% stanovnika su ateisti ili religiozno neopredeljeni.

© Planeta Putovanja 

Mapa, Auto Karta, Daljinar km, Putovanja 2022: