Lefkada - ostrvo Lefkada

Lefkada - ostrvo Lefkada - Leto 2014 - Argus Tours

10 dana - Apartman / Vila - Autobus
Lefkada - Grčka - foto: PlanetaPutovanja

Putovanje - Lefkada Leto 2014 Argus Tours - Argus Tours

Mapa

LEFKADA LETO 2014 APARTMANI - GRČKA - ARGUS TOURS - 10 DANA BORAVKA (9 NOĆENJA)

Organizator putovanja: Argus Tours
Destinacija: GrčkaLefkada
Tip putovanja: Leto 2014 
Cena Smeštaja: 59 - 219 EUR
Maj, jun, jul, avgust, septembar 2014 godine

Program putovanja:

1. dan Putovanje. Beograd – sastanak putnika kod železničke stanice “PROKOP”, staraokretnica u Ulici Dragana Mancea, ispod muzeja “25. maj” i “Kuće cveća” pored “Partizanovog” stadiona, minimum pola sata pre predviđenog vremena polaska. Polazak autobusa u navedeno vreme. Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima; 

2. dan – 10. dan Lefkada –  dolazak u mesto odredišta, smeštaj, boravak u objektu na bazi izabrane usluge, noćenje; 

11. dan Lefkada – napuštanje objekta, putovanje. Polazak autobusa u navedeno vreme (oko 10.00 h po lokalnom vremenu) u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima; 

12. dan Beograd -Dolazaku Beograd, na mesto polaska.Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 10,00h (u zavisnosti od uslova na putu i granica).

 

CENA AUTOBUSKOG PREVOZA za putnike koji koriste samo uslugu prevoza. (mesta na prevozu su ograničena)

DESTINACIJA

MESTO POLASKA

VREME POLASKA

CENA

POVRATNE KARTE

JEDAN PRAVAC

LEFKADA

LIGIA, NIDRI

NOVI SAD – ŽELEZNIČKA STANICA

15h

80 €

65 €

BEOGRAD - PROKOP
STANICA

17h

70 €

55 €

KRAGUJEVAC – PARKING RODA

17.30h

75 €

60 €

NIŠ –
ŽELEZNIČKA STANICA

20h

70 €

55 €

 

 

 

 

 

 

Polazak autobusa datuma navedenog u tabeli:

- iz NOVOG SADA u 15,00 h sa parkinga želelezničke stanice, kod stare lokomotive, (doplata 1.500 DIN.);
- iz BEOGRADA  u 17,00 h kod železničke stanice “PROKOP” (stara okretnica u Ulici Dragana Mancea - ispod muzeja “25.    maj” i “Kuće cveća” pored   “Partizanovog” stadiona);
- iz KRAGUJEVCA u 17,30 h sa parkinga megamarketa Roda, (doplata 800 DIN);
- iz NIŠA u 20,00h  sa parkinga ispred železničke stanice.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - motel Predejane - Srbija (pauza minimum 30 minuta), Mak benzinska pumpa - Makedonija (pauza minimum 20 minuta), Eko benzinska pumpa - Grčka (pauza minimum 20 minuta), a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Za sopstveni prevoz cenaaranžmana se umanjuje za 20€ po osobi, osim za smene 14.05, 23.05, 01.06, 17.09, i 26.09, gde se u slučaju korišćenja sopstvenog prevoza plaća puna cena paket aranžmana. Organizator putovanja zadržava pravo da za određene smene prodaje isključivo paket aranžman, bez mogućnosti umanjenja cene za sopstveni prevoz. U slučaju spajanja smena na našem prevozu cena aranžmana za drugu smenu se umanjuje za 20€ po osobi. U slučaju spajanja smena na sopstvenom prevozu  ukupna cena aranžmana se umanjuje za 40€ po osobi (osim za smene 14.05, 23.05, 01.06, 17.09, i 26.09, gde se ne odobrava popust).

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja)  na relaciji Beograd – Lefkada – Beograd, boravak od 10 dana /9 noćenja/ sa uslugom po izboru, u studijima ili apartmanima, troškove organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme trajanja aranžmana.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje, individualne troškove, usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor  sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera – TRAVEL SOLUTION.

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja (grupna polisa) u agenciji u iznosu 1.200 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica,u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja  – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije pozvati  broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja.

PROMO CENA ukljucuje poklon izlet svakom putniku koji izvrsi rezervaciju do 31.03. (uplati obaveznu akontaciju u iznosu od 55€), a podrazumeva gratis izlet po izboru ino partnera.

DOPLATA ZA POLUPANSION (u nekoj od taverni u izabranom mestu) iznosi 150€ po osobi za ceo period boravka (doručak - kontinentalni, večera- meni ). Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (noćenje ili polupansion) samo prilikom rezervacije aranžmana.

POPUSTI:

Dete od 0 do 8 godina u pratnji dve punoplatežne osobe plaća 55€, ima mesto u autobusu i smeštaj u zajedničkom ležaju.

Dete od 0 do 12 godina koje koristi pomoćni ležaj ostvaruje popust od 50% na cenu ugovorenog aranžmana po osobi, s tim što nominalni iznos zaduženja ne može biti manji od 55€, ima mesto u autobusu i smeštaj u pomoćnom ležaju. U smeštajnoj jedinici samo jedno dete od 0 do 8 godina, može da koristi zajednički ležaj. Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana.

Odrasla osoba koja koristi pomoćni ležaj ostvaruje popust od 40% na cenu ugovorenog aranžmana po osobi, s tim što nominalni iznos zaduženja ne može biti manji od 55€.

DOPLATA ZA 1/1iznosi 70% na cenu ugovorenog aranžmana, po smeni, i radi se iskljucivo na upit.

NAPOMENA: Cena objekta pretežno zavisi od kvaliteta i lokacije. Putnici ulaze u očišćenu smeštajnu jedinicu (posle 15.00 h) , ali su u obavezi da tokom svog boravka sami vode računa o higijeni iste. Smeštajne jedinice nisu opremljene peškirima i sredstvima za higijenu. Pomoćni ležaj u svim objektima u Grčkoj je na sklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja. Svi objekti u Grčkoj koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet objekta. Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici. U slučaju promene broja korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija strukture smeštajne jedinice, i shodno tome, i cene aranžmana po važećem cenovniku. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je ino partner (TRAVEL SOLUTION- 31084 Nidri, Lefkada). Broj telefona predstavnika na lokaciji će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.

VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Preporučuje se putnicima,  da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, međunarodno putno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju štrajka, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati, organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu.

NAPOMENA ZA VIZNI REŽIM: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče...) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja, Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja – Uniqua osiguranja.

OPISI SMEŠTAJNIH JEDINICA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ CENOVNIK I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika po autobusu, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS.

Organizator putovanja: Argus Tours

Poslednja promena: Today, 17:31

Upoznajte našu planetu - turističke destinacije: