Srbija

Srbija

kalemegdan

Srbija - Neradni dani 2014 u Srbiji - Državni i verski praznici u 2014. godini - Neradni dani 2016 Srbija

Mapa

Pogledajte i: NERADNI DANI 2016 - SRBIJA - DRŽAVNI PRAZNICI 2016 

Državni i verski praznici 2014 Srbija - neradni dani u 2014. godini pregled / kalendar

Preporučujemo Aranžmani Nova Godina 2015 - Rim, Njujork, Pariz, Barselona, Berlin, London, Istanbul 2015...

Kon Tiki Travel Aranžmani  >>

Argus Tours Aranžmani  >>

Praznici 2014 Srbija - Neradni dani

01. januar - sreda (Novogodišnji praznici)
02. januar - četvrtak (Novogodišnji praznici)
07. januar - utorak (Božić)
15. februar 2014. - subota (Drzavni praznik Sretenje - Dan državnosti Srbije)
16. februar  - nedelja (Drzavni praznik Sretenje - Dan državnosti Srbije)
17. februar - ponedeljak (Drzavni praznik Sretenje - Dan državnosti Srbije)
18. april - petak (Uskršnji praznici)
19. april - subota (Uskršnji praznici)
20. april - nedelja (Uskršnji praznici)
21. april - ponedeljak (Uskršnji praznici)
01. maj - četvrtak (Praznik rada)
02. maj – petak (Praznik rada)

Neradni dani u novembru 2014 - Praznici Srbija

11. novembar 2014 - utorak (Dan primirja u Prvom svetskom ratu)

Pogledjte pregled: DRZAVNI PRAZNICI 2016 - SRBIJA - NERADNI DANI

Preporučujemo Aranžmani Nova Godina 2015 - Rim, Njujork, Pariz, Barselona, Berlin, London, Istanbul 2015...

Objašnjenje:

1. DRŽAVNI PRAZNICI U SRBIJI 2014 - U republici Srbiji praznuju se sledeći državni praznici: Sretenje, Nova godina, Praznik rada, Dan pobede i Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

Putovanja - Gradovi Evrope - Ponude i cene - Rim, Barselona, Pariz ... >>

- Drzavni praznik Sretenje - Dan državnosti Srbije, praznuje se 15. i 16. februara;
(neradni dani u 2014. godini: subota 15. februar, nedelja 16. februar  i ponedeljak 17. februar 2014.)

- Nova godina se praznuje 1. i 2. januara;
(neradni dani u 2014.: sreda 01. januar i četvrtak 02. januar 2014. godine)

- Praznik rada - 1. i 2. maja; 
(neradni dani u 2014.: četvrtak 01. maj i petak 02. maj 2014. godine)

- Dan pobede 9. maja, 

(praznuje se radno);

- Dan primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembra. 
(neradni dan u 2014.: utorak 11. novembar 2014. godine)

2. VERSKI PRAZNICI - U Republici Srbiji praznuju se verski praznici:

- Božić - 7. januar; 
(neradni dan u 2014. - Praznuje se prvi dan Božića utorak 07. januar 2014. godine )

- Vaskršnji praznici počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa. 
(Uskrs 2014 - neradni dani u 2014. godini - Uskršnji praznici 2014.: petak 18. april, subota 19. april, nedelja 20. april, ponedeljak 21. april 2014. godine).

---

U dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, osim na Dan pobede koji se praznuje radno.

Državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu.

Privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.

Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.

------

Zaposleni imaju pravo da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:

1) pravoslavci - na prvi dan krsne slave;
2) katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica - na prvi dan Božića i u dane Uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa, prema njihovom kalendaru;
3) pripadnici islamske zajednice - na prvi dan Ramazanskog bajrama i prvi dan Kurbanskog bajrama;
4) pripadnici jevrejske zajednice - na prvi dan Jom Kipura.

U Republici Srbiji se praznuje i obeležava radno Sveti Sava - Dan duhovnosti, Vidovdan - spomen na Kosovsku bitku, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu - spomen na 21. oktobar 1941. godine i krvavu jesen 1941. godine kada su nemačke okupacione snage izvršile masovni ratni zločin nad civilima u Kragujevcu i širom Srbije.

Sveti Sava praznuje se 27. januara, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu - 22. aprila, Vidovdan 28. juna, Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu - 21. oktobra.

Mapa, Auto Karta, Udaljenost km, Putovanja 2023: