Srbija

Srbija

kalemegdan

Srbija - Neradni dani 2016 i 2015 u Srbiji - Državni i verski praznici 2016 Neradni dani

Mapa

Neradni dani 2016 - Srbija Državni Praznici u Srbiji

01. januar 2016 - petak (Novogodišnji praznici – Nova Godina 2016)
02. januar - subota 2016 (Novogodišnji praznici)
07. januar - četvrtak (Božić)
15. februar  2016. - ponedeljak (Drzavni praznik Sretenje - Dan državnosti Srbije) 
16. februar  2016. - utorak (Drzavni praznik Sretenje - Dan državnosti Srbije)
29. april 2016. - petak (Uskršnji praznici – Veliki Petak 2016)
30. april 2016. - subota (Uskršnji praznici)
01. maj 2016. - nedelja (Uskršnji praznici – Pravoslavni Uskrs 2016)
02. maj 2016. - ponedeljak (Uskršnji praznici)
01. maj 2016 - nedelja (Praznik rada)
02. maj – ponedeljak (Praznik rada)
03. maj – utorak (Praznik rada)
11. novembar 2016 godine - petak (Dan primirja u Prvom svetskom ratu) - Drzavni praznik

Detaljnije: NERADNI DANI 2016 - SRBIJA - DRŽAVNI PRAZNICI 2016 

Neradni dani 2015 - Praznici 2015 Srbija - Pregled - kalendar 

Pregled praznika u Srbiji po mesecima - kalendar:

Neradni dani Januar 2015  - Praznici u Srbiji u januaru

01. januar 2015 - četvrtak (Novogodišnji praznici – Nova Godina 2015)
02. januar - petak (Novogodišnji praznici)
07. januar - sreda (Božić)

Februar 2015 neradni dani  - Praznici u Srbiji - Sretenje - Dan državnosti Srbije 2015

15. februar  2015 - nedelja (Drzavni praznik Sretenje - Dan državnosti Srbije)
16. februar  - ponedeljak (Drzavni praznik Sretenje - Dan državnosti Srbije)
17. februar  - utorak (Drzavni praznik Sretenje - Dan državnosti Srbije)

Uskrs 2015 - Praznici u aprilu 2015 neradni dani - Uskršnji praznici Srbija

10. april 2015 - petak (Uskršnji praznici – Veliki Petak 2015)
11. april - subota (Uskršnji praznici)
12. april - nedelja (Uskršnji praznici – Pravoslavni Uskrs 2015)
13. april - ponedeljak (Uskršnji praznici)

Praznici u maju 2015 neradni dani - u Srbiji

01. maj 2015 - petak (Praznik rada)
02. maj – subota (Praznik rada)

Neradni dani 2015 Srbija  - Državni Praznici u novembru 2015 - drzavni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu

11. novembar 2015. - sreda (Dan primirja u Prvom svetskom ratu)

NERADNI DANI 2016 - SRBIJA - DRŽAVNI PRAZNICI 2016 

Upoznajte destinacije u koje putujete - Satelitska interaktivna mapa Evrope 2015:Karta Evrope sa drzavama i glavnim gradovima - Turistički vodič

Objašnjenje:

NERADNI DANI - DRŽAVNI PRAZNICI Srbija 2015 

- neradni dani - U republici Srbiji praznuju se sledeći državni praznici: Sretenje, Nova godina, Praznik rada, Dan pobede i Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

Nova godina se praznuje 1. i 2. januara 2015;

- Drzavni praznik Sretenje - Dan državnosti Srbije, praznuje se 15. i 16. februara;
(neradni dani u 2015. godini: nedelja 15. februar, ponedeljak 16. februar 2015. godine)

Praznik rada - 1. i 2. maja; 

Dan pobede 9. maja 2015, 

(praznuje se radno);

Dan primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembra 2015. 

VERSKI PRAZNICI 2015 - neradni dani Srbija 

U Republici Srbiji praznuju se verski praznici: 

Božić - 7. januar;
(neradni dan u 2015. - Praznuje se prvi dan Božića sreda 07. januar 2015. godine)

- Uskrs 2015 - Vaskršnji praznici počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa. 
(Uskrs 2015 - neradni dani u 2015. godini - Uskršnji praznici 2015.: petak 10. april, subota 11. april, nedelja 12. april, ponedeljak 13. april 2015. godine)

Zakon o Državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji - Izvod

U dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, osim na Dan pobede koji se praznuje radno.

Državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu.

Privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.

Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.

------

Zaposleni imaju pravo da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:

1) pravoslavci - na prvi dan krsne slave;
2) katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica - na prvi dan Božića i u dane Uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa, prema njihovom kalendaru;
3) pripadnici islamske zajednice - na prvi dan Ramazanskog bajrama i prvi dan Kurbanskog bajrama;
4) pripadnici jevrejske zajednice - na prvi dan Jom Kipura.

U Republici Srbiji se praznuje i obeležava radno Sveti Sava - Dan duhovnosti, Vidovdan - spomen na Kosovsku bitku, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu - spomen na 21. oktobar 1941. godine i krvavu jesen 1941. godine kada su nemačke okupacione snage izvršile masovni ratni zločin nad civilima u Kragujevcu i širom Srbije.

Sveti Sava praznuje se 27. januara, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu - 22. aprila, Vidovdan 28. juna, Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu - 21. oktobra.

Mapa, Auto Karta, Udaljenost km, Putovanja 2023: