Švajcarska

Švajcarska

CIRIH - Švajcarska - Photo: Switzerland Tourism - Christof Sonderegger

Švajcarska - Glavne regije i veći gradovi Švajcarske

Mapa

Glavne regije:

Švajcarska je podeljena na ukupno 26 kantona koji imaju izjednačen status u Konfederaciji. Svaki kanton poseduje visok stepen autonomije, sa posebnim Ustavom, Vladom i sudovima. Kantoni su dalje podeljeni na opštine kojih u Švajcarskoj ima ukupno preko 2 hiljade.

Unutar granice Švajcarske nalaze se i dve enklave – Bisingen koja pripada Nemačkoj i Kampione d'Italija koja pripada Italiji.

Službenih jezika u Švajcarskoj ima četiri – nemački, kojim govori preko 63% stanovništva, francuski, kojim govori preko 20%, italijanski, oko 6,5% i reto-romanski kojim se služi svega 0,5% Švajcaraca.

Veći gradovi:

Glavni grad, politički i administrativni centar Švajcarske je grad Bern sa oko 125.000 stanovnika. Najveći grad u državi je Cirih sa 390.000 stanovnika.

© Planeta Putovanja

Mapa, Auto Karta, Daljinar km, Putovanja 2022: