KARTA EVROPE MAPA GRCKE LETO 2020, PUTOVANJA

KARTA EVROPE MAPA SVETA - GRADOVI 2020 PUTOVANJA:

Turistički vodič 2020 - LETO - destinacije, mapa, auto karta:

Makedonija

Makedonija

Makedonija. Surov teren smešten po visokim planinskim vencima koji okružuju veliku centralnu dolinu reke Vardar. Na samim granicama sa Albanijom i Grčkom tri prirodna vodena bisera – Ohridsko, Prespansko i Dojransko jezero. Takođe, tri nacionalna parka – Mavrovo, Galičica i Pelister, jedinstvene lepote pred kojima zastaje dah. Sa druge strane, bogatstvo kulture koju je za sobom ostavila duga istorija. Arheološki lokaliteti, srednjovekovne crkve i manastiri, ostaci velike otomanske imperije...Mesta koja pričaju najčudnije priče pomešane sa drevnim legendama.  Makedonija se kroz čitavu svoju istoriju nal...