Upoznajte našu planetu - mapa sveta - turistički vodič 2015:

Turistički vodič - destinacije i atrakcije leto 2015:

Izrael

Izrael

Izrael, biblijska zemlja, zvanično pripada redu najmlađih država ali istorijski među najstarijim na planeti. Pretežno pustinjska ali izvozi hranu. Izlazi na četiri mora. Dva mora su okružena teritorijom Izraela – jedno uopšte nije slano a drugo je najslanije na svetu. Glavni grad u stvari nije zvanično glavni grad. Tu se meša istorija i predanje, istina i vera, tradicionalno i moderno, stvarnost i mašta. Već je potpuno jasno da je Izrael zemlja veoma jakih kontrasta... Istorijski, na ovu neveliku teritoriju današnjeg Izraela, pravo su polagala najmoćnija svetska carstva – Egipćani, Filistinci, Vavilonci, Grci, Persijanci...