Makedonija - Mapa Makedonije - Satelit - Auto karta Makedonije - Makedonija mapa sa gradovima

Legenda - Karta Makedonija, Mapa:

  • Kontinent
  • Država
  • Regija
  • Grad
  • Atrakcija / Znamenitost
  • Google Street View


 

Makedonija

Makedonija

Makedonija. Surov teren smešten po visokim planinskim vencima koji okružuju veliku centralnu dolinu reke Vardar. Na samim granicama sa Albanijom i Grčkom tri prirodna vodena bisera – Ohridsko, Prespansko i Dojransko jezero. Takođe, tri nacionalna parka – Mavrovo, Galičica… Makedonija info »

Makedonija - brzi linkovi