Beč

Beč, Austrija - Nova Godina 2013 - Argus Tours

4 dana - Hotel - Autobus
Beč - Austrija - Foto: PlanetaPutovanja

Argus Tours - Beč Nova Godina 2013 - Putovanje Austrija

Mapa

BEČ NOVA GODINA 2013 DOČEK - PUTOVANJE AUTOBUSOM - ARGUS TOURS

Organizator putovanja: Argus Tours 
Destinacija: AustrijaBeč
Tip putovanja: Nova Godina 2013 
Trajanje putovanja: 4 dana / 2 noći (30.12.2012. - 02.01.2013. godine)
Cena aranžmana: 179 EUR
Polazak: 30. decembar 2012. godine

PROGRAM PUTOVANJA – NOVA GODINA – BEČ 2013:

1. DAN putovanja (30.12. nedelja) BEOGRAD - BEČ

Sastanak grupe u 21.30 časova kod železničke stanice PROKOP”, stara okretnica kod Gučevske ulice- ispod muzeja “25. maj” i “Kuće cveća” pored “Partizanovog” stadiona. Polazak u 22.00 časa. Vožnja preko Novog Sada, Subotice i Mađarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora. Noćna vožnja.

2.DAN (31.12. ponedeljak ) BEČ

Dolazak u Beč u jutarnjim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje grada:Trg Marije Terezije – raskošni dvorac dinastije Habsburg, Parlament, Opera, Univerzitet, katedrala Sv. Stefana, zgrada Ujedinjenih nacija, Meksički trg...Nakon razgledanja, slobodno vreme za individualne aktivnosti do smeštaja u hotel (оko 15.00h) ili fakultativna poseta Donauturmu (bečki toranj) odakle možete uživati u veličanstvenom pogledu na grad uz bečku kafu i poznatu Sacher tortu.U večernjim satima, doček Nove godine na bečkim ulicama i trgovima. Srećna Nova godina! Iza ponoći, sastanak grupe u dogovoreno vreme i organizovan povratak u hotel. NOĆENJE.

3. DAN (01.01.utorak) BEČ – GUMPOLDSKIRCHHEN - BEČ

DORUČAK. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativna poseta dvorcu Schönbrunn – veličanstvenoj letnjoj rezidenciji austrijskih vladara (obavezna rezervacija prilikom prijave) i nezaobilaznom zabavnom parku Prater, a u večernjim satima predlažemo fakultativni izlet u vinsku regijuGumpoldskirchen nadomak Beča i večeru u tipičnoj austrijskoj taverni. NOĆENJE.

4. DAN (02.01. sreda) BEČ  - PARNDORF - BEOGRAD

DORUČAK. Odjava iz hotela. Slobodan dan za individualne aktivnosti, a za ljubitelje šopinga i radoznale preporučujemo fakultativnu posetu  nedavno proširenom Parndorfu (poznatom outletu sa preko 170 radnji najpoznatijih brendova), za koji će vam biti potrebno sigurno nekoliko sati da obiđete! Sastanak grupe oko 16.00h na dogovorenom mestu i polazak za Srbiju. Vožnja preko Mađarske, Subotice i Novog Sada uz kraća usputna zaustavljanja radi odmora i carinskih formalnosti.  Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska oko 24.00 časa ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

Cena paket aražmana po osobi izražena u evrima:

Hotel

period:

30.12.
02.01.

AT EVENT HOTEL PYRAMIDE **** 1/2 N/D

179

ARANŽMAN OBUHVATA: Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, 2 noćenja sa doručkom (»švedski sto« – samoposluživanje) u odabranom hotelu u dvokrevetnim i dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, usluge vodiča za vreme trajanja aranžmana,troškove međunarodnog putnog osiguranjasa osiguranom sumom do 10.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica,u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije, (pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja), osiguranik je dužan da sam snosi troškove intervencije do 30 evra, a razliku do punog iznosa lečenja, nadoknađuje osiguravajuća kuća, obilaske prema programu, usluge vodiča  i troškove organizacije putovanja u celini.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Troškovefakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, individualne troškove koje putnici naprave u toku putovanja, sve druge nepomenute troškove.

FAKULTATIVNI IZLETI: Donauturm 10 € (deca do 6 g. starosti GRATIS) obuhvata organizovan prevoz u pratnji vodiča i obaveznu ulaznicu za lift kojim se stiže do vrha tornja, dvorac Schönbrunn i zabavni park Prater 25 € po osobi - u cenu uključen grand obilazak dvorca u pratnji stručnog lokalnog vodiča i ulaznica (obavezna rezervacija i uplata prilikom prijave za aranžman – ograničen broj mesta), prevoz do Pratera(ulaznice za zabavni park se kupuju individualno na licu mesta u zavisnosti od segmenta koji se posećuje) i po iskrcavanju gostiju kod Pratera prevoz nazad do hotela – odnosi se na goste koji ne ostaju u zabavnom parku, Gumpoldskrichen 25 € po osobi - u cenu uključen prevoz od hotela i nazad, muzika i večera - podrazumeva meni koji se sastoji od predjela, glavnog jela, dezerta i 1/4 litre vina – dodatno piće i hrana se plaćaju po individualnom cenovniku); Parndorf 5€ po osobi.Minimalan broj prijavljenih za izvođenje fakultative po objavljenim cenama je za Schönbrunn 30, a za Gumpoldskirchen i Donauturm - 20 osoba i Parndorf 25 putnika (u slučaju nedovoljnog broja putnika organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate); Izvršilac usluga i pomoć turistima u mestu odredišta je inopartner KOMPAS- Siebensterngasse 21, Wien.

POPUSTI ZA DECU U SOBI SA DVE PUNOPLATEŽNE OSOBE:dete do 5.9 g. u zajedničkom ležaju - 120€ Pyramide 4*, Dete od 6 do 11.9 g. starosti u pomoćnom ležaju - 60€ Pyramide 4*. Ukoliko dete koristi pomoćni ležaj, bez obzira na godine - plaća cenu starijeg deteta.

DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU 99€ I RADI SE ISKLJUČIVO NA ZAHTEV UZ PRETHODNU POTVRDU OD STRANE HOTELA!

VAŽNO: Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju I kroz koje rolaze. Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

 NAPOMENA: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti i specifičnosti termina.U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.  

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 50 PUTNIKA. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours

Organizator putovanja: Argus Tours 

Poslednja promena: Today, 04:42

Turističke destinacije - leto 2018: