Portugalija

Portugalija

Port Santos - Portugalija - foto: Direcao Regional de Tourismo de Madeira

Portugalija - Portugalija - Info za Putnike

Mapa

Zvanično ime Republika Portugalija, nalazi se na Iberijskom tj. Pirinejskom poluostrvu, na jugozapadu Evrope, ujedno je i najzapadnija država starog kontinenta. Kopnenim putem se na istoku i severu graniči jedino sa Španijom, dok je sa zapada i juga zapljuskuje Atlantski okean. Teritoriji Portugalije takođe pripadaju i dva arhipelaga u Atlantskom okeanu – Azori i Madeira.

Portugalija je obeležila vek velikih otkrića, u istoriji je poznata kao jedna od najvećih kolonijalnih sila u Evropi, ali i jedna od poslednjih zapadnoevropskih država koje su dale nezavisnost svojim nekadašnjim kolonijama.

Postoji nekoliko pretpostavki o poreklu imena Portugalija. Latinsko ime ovog regiona bilo je Portus Cale (Luka Kale), pri čemu je ostalo nejasno šta bi Cale ili Calle moglo tačno značiti. Moguće je da ova reč potiče i od grčkih naseljenika gde slična reč «kalo» označava nešto lepo. Dalje, u velikom broju jezika pojavljuje se u različitim oblicima reč portokalo koja doslovno znači narandža.  

Mapa, Auto Karta, Daljinar km, Putovanja 2022: