Turska

Turska

Aja Sofija - Istanbul - Turska - foto: PlanetaPutovanja

Turska - Kultura Turske

Mapa

Kultura Turske se može opisati kao proizvod velikog napora da ova zemlja postane deo “Zapada” i sa druge strane, želje za očuvanjem tradicionalnih verskih i istorijskih vrednosti.

Istorijski posmatrano, kultura Turske je mešavina sopstvene autohtone kulture sa kulturama naroda koji su se nalazili na putu migracije turskih plemena iz centralne Azije ka Zapadu.

Najviše uticaja imala je, uz azijsko i sibirsko nasleđe, kultura otomanske imperije koja je opet bila pod snažnim vizantijskim, persijskim, arapskim, kurdskim…uticajem.

U XX veku, od osnivanja moderne Turske (republike) u vreme Kemala Ataturka, država širom otvara vrata kulturnim uticajima Zapada.

Razni uticaji, razvoj i težnje turske kulture najočitiji su u Istanbulu koji je, kao prestonica najmoćnijih imperija u istoriji Evrope, bio i do danas ostao kulturni centar Turske.

Na čitavoj teritoriji današnje Turske nalaze se ostaci građevina velikih civilizacija - od antičke Grčke i Rima preko Vizantije do Otomanske imperije.

Glavne i najpoznatije kulturno – istorijske atrakcije su Efes, Troja, Pergamon, kuća Presvete Bogorodice, Pamukale, Hierapolis, Trabzon, Didima, Mardin, Kapadokia.

© PlanetaPutovanja

Mapa, Auto Karta, Udaljenost km, Putovanja 2024: