Turska

Turska

Aja Sofija - Istanbul - Turska - foto: PlanetaPutovanja

Turska - Turizam Turske

Mapa

Turizam u Turskoj je u poslednjih 20 godina doživeo izuzetan rast tako da danas predstavlja jednu od najvažnijih grana ekonomije.

Glavne turističke regije mogu se izdvojiti po geografskoj podeli na Mramornu regiju, Egejsku regiju, Sredozemnu regiju, Crnomorsku regiju i Anadoliju (središnju, istočnu i jugoistočnu).

Najpoznatija i najposećenija mesta su svakako ona u Egejskoj i Sredozemnoj regiji.

© PlanetaPutovanja

Mapa, Auto Karta, Udaljenost km, Putovanja 2024: