Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina

Mostar - Foto: PlanetaPutovanja

Bosna i Hercegovina - Istorija Bosne i Hercegovine

Mapa

Neolit – naseljavanje teritorije današnje Bosne

Pozno bronzano doba – doseljavanje Ilira

IV vek p.n.e. – doseljavanje Kelta i mešanje sa ilirskim narodima

III vek p.n.e. – početak sukoba sa Rimom

I vek – početak vladavine Rimske imperije

IV vek – teritorija nakon podele pripada Zapadnom Rimskom carstvu

V vek – osvajanja Ostrogota

VI vek – početak perioda vizantijske vlasti

VI i VII vek – invazija Avara i početak doseljavanja Slovena

IX vek – hristijanizacija Bosne

XII vek – početak vladavine bosanskih banova

1377. – Tvrtko I postaje kralj Bosne

1463. – početak vladavine Otomanskog carstva

1878. – Bosna nakon kongresa u Berlinu pripada Austro-Ugarskoj

1918. – Bosna postaje deo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

1929. – Bosna je u sastavu Kraljevine Jugoslavije

1939. – podela Bosne na srpski i hrvatski deo

1941. – okupacija od strane Hitlerove nemačke

1943. – 29. novembar, AVNOJ proglašava socijalističku Jugoslaviju

1945. – Bosna je jedna od šest socijalističkih republika u sastavu FNRJ, kasnije SFRJ

1991. – deklaracija suvereniteta BiH

1992. – početak građanskog rata

1995. – mirovni sporazum u Dejtonu

Mapa, Auto Karta, Daljinar km, Putovanja 2022: