Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina

Mostar - Foto: PlanetaPutovanja

Bosna i Hercegovina - Praznici 2015 u Bosni i Hercegovini - neradni dani 2015 BiH

Mapa

Federacija BiH praznici 2015:

Državni praznici 2015 BiH - neradni dani

Četvrtak/petak 1. i 2. januar - Nova Godina
Nedelja 1. mart – Dan nezavisnosti BiH
Petak/subota 1. i 2. maj – Praznik rada
Subota 9. maj – Dan pobede nad fašizmom (radni dan)
Sreda 25. novembar – Dan državnosti BiH

Verski praznici 2015 BiH - neradni dani

Pored praznika koji se u Federaciji Bosne i Hercegovine proslavljaju kao državni praznici, Zakonom o radu (“Službene novine Federacije BiH”,broj 43/99, 32/00 i 29/03) utvrđeno je pravo zaposlenika  da odsustvuje sa posla četiri radna dana tokom jedne kalendarske godine radi zadovoljavanja njegovih verskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plate - kao plaćeno odsustvo, a dva dana kao neplaćeno odsustvo.

Mapa, Auto Karta, Daljinar km, Putovanja 2022: