Grčka

Grčka

mapa-grcke

Grčka - Kratka istorija

Mapa

2800. – 1100. p.n.e. – Uspon Egejske civilizacije (Heladska, Kikladska, Minojska, Mikenska)

1100. p.n.e. – Invazija Doraca i kraj Mikenske civilizacije. Početak “Mračnog doba”.

1000. – 323 p.n.e. – Antički/Klasični period. Kolevka evropske civilizacije.

776. p.n.e. – Prve Olimpijske igre

500. – 448. p.n.e. – Persijski ratovi

461. – 429. p.n.e. - “Zlatno doba” Atine.

323. p.n.e. – Smrt Aleksandra Velikog. Kraj Klasičnog perioda i početak Helenizma.

146. p.n.e. – Početak rimske vlasti.

330. – Rani Vizantijski period.

610. – 867. – Srednji Vizantijski period

900. – 1200. – Period ekonomskog prosperiteta Vizantije.

1204. – Četvrti Krstaški rat i početak poznovizantijskog perioda

1453. Pad Vizantije, početak Otomanske vlasti.

1821. – Početak nacionalnog ustanka protiv turske vlasti.

1832. – Grčka stiče nezavisnost i postaje kraljevina.

1912/1913. – Balkanski ratovi

1944/1949. – Građanski rat

1952. – Grčka postaje članica NATO pakta.

1974. – Turska okupacija ostrva Kipar.

1975. – Restauracija demokratskog sistema.

1981. – Članica EU

Mapa, Auto Karta, Udaljenost km, Putovanja 2023: