Grčka

Grčka

mapa-grcke

Grčka - Kultura Grčke

Mapa

Grčka kultura je jedna od najpoznatijih i najdužih u istoriji Evrope. Nastala je smenjivanjem naprednih civilizacija koje su živele uglavnom u priobalnim i ostrvskim teritorijama današnje Grčke. Počev od Mikenske i Minojske civilizacije, preko Klasičnog i helenističkog perioda, uticaja Rimske Imperije, Vizantije i Otomanskog carstva, sve do modernog doba, kultura na ovim prostorima bila je najuticajnija i najnaprednija u Evropi (posebno u antičkom periodu) pa se sa pravom Grčka smatra kolevkom čitave evropske kulture.

Arhitektura, slikarstvo, vajarstvo, nauka, filozofija, poezija, drama, politika…sve su to moderne kategorije koje u korenu imaju nasleđe iz nekog od velikih istorijskih perioda vezanih za Grčku.

Kulturni centri savremene Grčke su Atina i Solun.

Mapa, Auto Karta, Udaljenost km, Putovanja 2023: