Holandija

Holandija

Holandija - Keukenhof

Holandija - Klima

Mapa

Zahvaljujući geografskom položaju i visini terena, uticajima vetrova i Severnog mora, Holandija ima izmenjenu primorsku klimu koja se odlikuje svežim letom i blagom zimom. Prosečne letnje temperature u najtoplijim mesecima julu i avgustu ne prelazi 23 C, dok je tokom najhladnijeg januara i februara prosečna temperatura oko 0 C.

 

© Planeta Putovanja

Mapa, Auto Karta, Daljinar km, Putovanja 2022: