Holandija

Holandija

Holandija - Keukenhof

Holandija - Religija Holandije

Mapa

Holandija je jedna od najsekularnijih država Zapadne Evrope, sa svega 39% religioznog stanovništva. Najbrojnijoj rimokatoličkoj konfesiji pripada oko 26% stanovnika, protestanti čine oko 11%, slede Muslimani, Budisti i Jevreji. Pre holokausta u II svetskom ratu, Jevreji su činili 10% populacije. Njihov broj je smanjen ispod 1%.

 

© Planeta Putovanja

Mapa, Auto Karta, Daljinar km, Putovanja 2022: