Malta

Malta

Malta - letovanje - Foto: PlanetaPutovanja

Malta - Istorija Malte

Mapa

5.200. p.n.e. – Ostaci prvih doseljenika, najverovatnije sa Sicilije
3.500. p.n.e. – Graditelji megalitskih hramova
2.500. p.n.e. – Kulture bronzanog doba
700. p.n.e. – Doseljavanje Grka
600. p.n.e. – Dolazak Feničana
400. p.n.e. – Malta pada pod vlast Kartagine
264. p.n.e. – Punski ratovi; Malta na strani Rima; početak Rimske vlasti
395. – Podela Rimskog carstva; Malta pripada Vizantiji
VI i VII vek – Kratki upadi Gota i Vandala
909. – Malta postaje deo Sicilijanskog kalifata pod vlašću Fatimida
1091. – Normani zauzimaju Maltu koja postaje deo Kraljevine Sicilije
1409. – Vladavina kraljeva Aragona
1530. – Karlo I daje ostrvo bolničkom viteškom redu Svetog Jovana Jerusalimskog, danas poznatim kao Malteški vitezovi
1565. – Velika i neuspešna turska opsada Malte
1675. – Kuga odnosi petinu stanovništva
1798. – Napoleon okupira Maltu
1814. – Malta zvanično postaje deo Britanske Imperije
1964. – Malta stiče nezavisnost
1974. – Proglašenje Republike Malte
2004. – Članica EU
2008. – Uveden Evro  

© Planeta Putovanja

Mapa, Auto Karta, Daljinar km, Putovanja 2022: