Engleska

Engleska

Bitlsi - Prodavnica slatkiša - Liverpul - Engleska - foto: Andy Miah-Flickr

Engleska - Engleska kultura

Mapa

Engleskim jezikom se kao službenim ili prvim stranim jezikom danas u svetu služi većina ljudi. Engleska kultura je upravo zahvaljujući toj činjenici veoma bliska i poznata u gotovo svim krajevima naše planete. Sa druge strane, ova kultura je pretrpela ali i raširila niz jakih uticaja tokom duge istorije, posebno tokom kolonijalnog perioda.

Originalnost engleskog kulturnog nasleđa se može pratiti još od vremena praistorije i građenja monumentalnih kamenih struktura, preko srednjeg veka i renesanse kada je svaki veliki umetnički pokret u Evropi imao i prepoznatljivu englesku varijantu. Najznačijniji kulturni doprinos sasvim sigurno je vezan za engleski jezik i bogatstvo književnog i dramskog izraza. Šekspirove drame su vekovna inspiracija čija se snaga nije smanjila do savremenog pozorišta i filmske umetnosti.

Ogroman uticaj na evropsku i svetsku nauku i kulturu izvršili su i veliki engleski filozofi i naučnici, obeležavajući tako početak novog doba u razvoju čovečanstva.

Moderno doba donelo je takođe još jedan planetarni fenomen u kojem Engleska igra vodeću ulogu, a to je popularna muzika i kultura  – Bitlsi i Stonsi, Pink Flojd, Led Cepelin, Kvin, Dejvid Bouvi... sigurno će u nekim budućim proučavanjima XX i XXI veka samo potvrđivati dominantan položaj Engleske kao centra koji diktira savremene kulturne pokrete.

© PlanetaPutovanja 

Mapa, Auto Karta, Daljinar km, Putovanja 2022: