Italija

Italija

Piza - Italija - foto: PlanetaPutovanja - Ð - _Arsenijević

Italija - Istorija Italije

Mapa

50.000 p.n.e. – Ostaci praistorijskog čoveka.
8.000 p.n.e. – Neolit, crteži Valkamonike.
IX vek p.n.e. – Etrurska civilizacija, oko 500. godine p.n.e. asimilovana od strane Rimljana.
VIII i VII vek p.n.e. Doseljavanje Grka u južnu Italiju, Magna Graecia, glavni grad Napulj.
753.p.n.e. – Romul i Rem, legendarno osnivanje Rima.
V vek p.n.e. – Italija u sastavu Rimskog carstva.
395. – Italija postaje deo Zapadnog rimskog carstva.
476. – Germanski vođa Odoakar zauzima Rim, Zapadno rimsko carstvo prestaje da postoji.
VI vek – Italija je u sastavu Vizantije, sastoji se od feudalnih gradova-država, razjedinjena sve do XIX veka.
XI vek – Kraj mračnog perioda i jačanje papstva, uspon gradova-država pod vlašću moćnih porodica (Firenca, Milano, Piza, Sijena, Ferara, Mantova, Verona, Venecija). Rim je pod vlašću papa.
XIV  vek– Premeštanje papske stolice iz Rima u Avinjon.
1348. – Kuga odnosi trećinu populacije Italije.
XV vek – Početak renesanse u Firenci, povratak pape u Rim.
1494. - Italijanski ratovi, strane invazije Italije.
1527. – Velika pljačka Rima.
1559. – Početak vlasti Habzburga.
1796. – Početak Napoleonovog doba.
1815. – Bečki kongres, početak procesa ujedinjenja Italije.
1861. – 17. marta ujedinjena Italija zvanično postaje monarhija pod kraljem Viktorom Emanuelom II.
1866. – Italija pripaja Veneciju svojoj teritoriji, jedino papski Rim ostaje van kraljevstva.
1870. – Rim postaje deo Italije i njena prestonica.
1922. - Dolazak fašista na vlast, početak diktature.
1929. – Lateranskim sporazumom Vatikan i San Marino postaju nezavisne enklave okružene italijanskom teritorijom.
1936. – Italija osvaja Etiopiju.
1939. – Aneksija Albanije.
1943. – Pad Musolinija, Italija prelazi na stranu Saveznika u II svetskom ratu, obnova monarhije pod Viktorom Emanuelom III.
1946. – Kralj abdicira nakon referenduma, Italija postaje republika.
1949. i posleratni period – Italija postaje saveznik SAD, ulazi u EEZ (EU), predstavlja jednu od vodećih ekonomskih i industrijskih sila Evrope.

© Planeta Putovanja

Mapa, Auto Karta, Daljinar km, Putovanja 2022: