Makedonija

Makedonija

Makedonija - Ohrid - foto: PlanetaPutovanja - Darko Mrdalj

Makedonija - Kratka istorija

Mapa

 

2.000 p.n.e. – Gvozdeno doba; doseljavanje indo-evropskih plemena
VIII vek p.n.e. – Teritorija Makedonije je deo antičke Grčke naseljen varvarskim plemenima
IV vek p.n.e. – Dominacija dinastije Makedonaca 
338. p.n.e. – Bitka kod Heroneje, Filip II Makedonski osniva državu Makedoniju
336 – 332. p.n.e. – Vladavina Aleksandra Velikog, stvaranje carstva i helenizacija osvojenih teritorija
285 p.n.e. – Invazija Kelta
215 p.n.e. – Makedonsko – Rimski ratovi
168. p.n.e. – Teritorija Makedonije pada pod vlast Rima
III – V vek – Invazije Gota i Huna
518 – Današnje Skoplje uništeno u zemljotresu; vlast Vizantije; početak naseljavanja Slovena
VII vek – Velika Slovenizacija stanovištva
IX vek – Slovenska plemena primaju hrišćanstvo
X vek – Uspostavljanje makedonske srednjovekovne države pod vlašću bugarskog cara Samuila
1018 – Poraz Samuilove vojske i ponovno uspostavljanje vizantijske vlasti
XIII vek – Obnova Bugarskog carstva
XIV vek – Teritorija Makedonije je deo srednjovekovne Srbije pod vlašću kralja Milutina i cara Dušana; Skoplje postaje prestonica srpskog carstva
1395 – Teritorija Makedonije pada pod tursku vlast do 1912. godine
XIX vek – Buđenje nacionalne svesti i početak otpora protiv otomanske vlasti
1903 – Ilindenski ustanak
1912 – Balkanski rat; kraj turskog perioda; Makedonija pripada Srbiji pod imenom Južna Srbija; od 1918. godine u sastavu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
1929 – Teritorija Makedonije ulazi u sastav Kraljevine Jugoslavije pod imenom Vardarska Banovina
1945 – Makedonija postaje jedna od šest republika u sastavu Federativne Narodne Republike Jugoslavije
1963 – Katastrofalan zemljotres pogađa Skoplje
1991 – Mirna secesija Republike Makedonije iz Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije; Makedonija postaje nezavisna država; nesuglasice sa Grčkom oko imena i zastave nove države
1993 – Međunarodno priznanje
2005 – Makedonija postaje kandidat za članstvo u EU

© Planeta Putovanja

Mapa, Auto Karta, Daljinar km, Putovanja 2022: