Makedonija

Makedonija

Makedonija - Ohrid - foto: PlanetaPutovanja - Darko Mrdalj

Makedonija - Glavne regije i veći gradovi

Mapa

Glavne regije:

Republika Makedonija je administrativno podeljena na sledeće oblasti:

Skoplje, Pelagonija, Polog, Istočna Makedonija, Jugoistočna Makedonija, Severoistočna Makedonija, Jugozapadna Makedonija i Vardar. Svaka oblast podeljena je na opštine kojih ukupno ima 84. Službeni jezik na čitavoj teritoriji je makedonski. 

Veći gradovi:

Glavni grad i administrativni centar Republike Makedonije je Skoplje sa nešto više od 500.000 stanovnika. Ostali veći gradovi su Kumanovo, Bitolj, Prilep, Tetovo.

 

© Planeta Putovanja

Mapa, Auto Karta, Daljinar km, Putovanja 2022: