Meksiko

Meksiko

Costa Maya - Meksiko - foto: PlanetaPutovanja - Mladen

Meksiko - Kultura Meksika

Mapa

Savremena kultura Meksika se može sagledati kroz dva izuzetno jaka istorijska uticaja – velikih civilizacija koje su živele na ovom prostoru u predkolumbovskom periodu i kasnijeg evropskog tj. španskog.

Tradicionalna starosedelačka kultura se danas ogleda u meksičkom folkloru i čuvenim ostacima stare umetnosti, posebno izvanredne arhitekture monumentalnih građevina, stvaranih tokom preko tri milenijuma dugog perioda.

Kolonijalni period ostavio je traga takođe u arhitekturi, najviše u sakralnim građevinama ali i u mnogobrojnim religioznim festivalima koji su i danas vrlo živopisna i jedinstvena meksička atrakcija.

O izuzetno jakom kulturnom nasleđu govori i ukupno 29 lokaliteta pod zaštitom UNESCO, najviše na čitavom američkom kontinentu.

XX vek doneo je velike promene u kulturnim obrascima Meksika, najviše u razvoju urbane kulture i života pod jakim uticajem SAD. 

© PlanetaPutovanja

Mapa, Auto Karta, Daljinar km, Putovanja 2022: