Francuska

Francuska

Tour de France - Francuska

Francuska - Stanovništvo i etnički sastav

Mapa

Stanovništvo:

Sa oko 65.500.000 stanovnika Francuska zauzima 20. mesto u svetu. Metropolitanska Francuska ima oko 62.800.000 stanovnika i taj broj je stavlja na 22. mesto na planeti.

Etnički sastav:

Državna politika Francuske je asimilacija etničkih grupa u jedinstvenu Francusku naciju. Od jasno izdvojenih etničkih grupa najbrojniji su Arapi i Afrikanci koji čine oko 10% ukupne populacije.

 

© Planeta Putovanja

Mapa, Auto Karta, Daljinar km, Putovanja 2022: