Francuska

Francuska

Tour de France - Francuska

Francuska - Kultura i religija

Mapa

Kultura: Francuska kultura dala je ogroman doprinos čitavom evropskom nasleđu. Na tlu Francuske stvoren je ogroman broj dela koja se ubrajaju u najvrednija ostvarenja evropske i svetske kulturne baštine. Od srednjeg veka do savremenog trenutka skoro svi umetnički stilovi imaju reprezentativne predstavnike u Francuskoj. Mnogi od njih su i nastali u Francuskoj i proširili svoj uticaj van njenih granica. Počev od arhitekture, slikarstva, vajarstva, muzike, književnosti...do visoke mode i dizajna, Francuska, kolevka obrazovanja, sa pravom drži primat jedne od kulturnih prestonica planete.

Religija: 51% Francuza se izjašnjavaju kao katolici, između 27 i 31% čine agnostici ili ateisti, 10% populacije se izjašnjavaju kao pripadnici drugih religija ili nemaju stav prema veri, 4% su muslimani, 3% protestanti, 1% jevreji i 1% budisti. 

© Planeta Putovanja

Mapa, Auto Karta, Daljinar km, Putovanja 2022: