Francuska

Francuska

Tour de France - Francuska

Francuska - Kratka istorija

Mapa

50.000 p.n.e. – Arheološka nalazišta kod Kro Manjona,
15.000 p.n.e. – Pećinske slike praistorijskog čoveka, pećina Lasko
VIII vek p.n.e. – Doseljavanje Gala; oblast današnje Francuske počinje da se naziva Galija,
VII vek p.n.e. – Grci osnivaju kolonije na Mediteranskoj obali,
IV vek p.n.e. – Gali napadaju Rim,
125 – Rimljani osvajaju južne delove Galije,
51 – Julije Cezar pripaja celu Galiju Rimu,
IV vek – Doseljavanje Kelta iz Britanije,
V vek – Upadi germanskih plemena, severnu Galiju osvajaju Franci,
498 – Franci primaju hrišćanstvo,
507 – Kralj Hlodoveh ujedinjuje teritorije današnje Francuske,
732 – Bitka kod Poatjea, Karlo Martel sprečava arapsku invaziju Evrope; početak vladavine Karolinga,
800 – Karlo Veliki; Franačka uzdignuta na nivo carstva,
843 – Podela Franačke države; zapadnim delom (današnja Francuska) vlada Karlo Ćelavi,
987 – Dinastija Kapeta smenjuje Karolinge,
XII vek – Početak sukoba sa engleskom dinastijom Plantageneta,
1328 – Dinastija Valoa smenjuje Kapete; početak “stogodišnjeg rata” sa Engleskom; pojava kuge,
XVI vek – Osnivanje francuskih kolonija u Severnoj Americi; pojava protestantizma; verski ratovi,
1589 – Dinastija Burbona smenjuje Valoa; dominacija katolika,
1618 – Tridesetogodišnji rat,
XVII vek – Vladavina Luja XIV; vrhunac monarhije i apsolutizma,
1789 – Francuska revolucija; uspostavljanje Republike,
1799 – Dolazak Napoleona Bonaparte na vlast,
1804 – Napoleon se proglašava carem Francuske,
1815 – Slom carstva i uspostavljanje monarhije,
1848 – Druga republika,
1852 – Drugo carstvo,
1914 – I svetski rat, Francuska na strani saveznika,
1940 – Nacisti okupiraju Francusku,
1944 – Iskrcavanje u Normandiji; oslobađanje Francuske,
1957 – Francuska je jedna od država osnivača Evropske Zajednice,
1958 – Peta republika,
1999 – Uveden Evro kao sredstvo plaćanja; kao deo NATO snaga učestvovala u bombardovanju SR Jugoslavije,
2008 – Francuska je bila među prvim državama koje su priznale suverenitet Kosova. 

 

© Planeta Putovanja

Mapa, Auto Karta, Udaljenost km, Putovanja 2023: