Japan

Japan

Tokyo - Japan - foto: PlanetaPutovanja-Mladen

Japan - Stanovništvo i etnički sastav

Mapa

Stanovništvo: Sa približno 128 miliona stanovnika, Japan zauzima deseto mesto u svetu po naseljenosti. Po životnom veku stanovništva nalazi se na ubedljivom prvom mestu na planeti.

Etnički sastav: 98,5% populacije su etnički Japanci dok preostali mali procenat čine Koreanci, Kinezi, Filipinci i Brazilci u većini slučajeva takođe japanskog porekla.

© Planeta Putovanja

Mapa, Auto Karta, Udaljenost km, Putovanja 2023: