Japan

Japan

Tokyo - Japan - foto: PlanetaPutovanja-Mladen

Japan - Glavne regije i veći gradovi

Mapa

Glavne regije: Japan je teritorijalno i administrativno podeljen na 47 prefektura na čijem čelu se nalazi po jedan izabrani guverner i administrativni aparat. Svaka prefektura dalje se deli na veće i manje gradove i sela.

Zvanični jezik je japanski i njime se služi gotovo celokupna populacija Japana. Alfabet se sastoji od simbola preuzetih iz kineskog pisma i uprošćenih kineskih znakova a paralelno se koristi i latinsko pismo sa arapskim ciframa.

Veći gradovi: Glavni, najveći grad i administrativni centar Japana je Tokio sa 13.185.000 stanovnika. Oscilacije u broju stanovnika Tokija u toku dana i tokom noći kreću se između 2,5 i tri miliona.

U Japanu ima 12 milionskih gradova a među najvećima su Jokohama, Osaka, Nagoja, Saporo, Kobe, Kjoto…

 

© Planeta Putovanja

Mapa, Auto Karta, Daljinar km, Putovanja 2022: