Japan

Japan

Tokyo - Japan - foto: PlanetaPutovanja-Mladen

Japan - Kultura i religija Japana

Mapa

Kultura: Osnovno obeležje japanske kulture je njena duga istorija i izuzetno jak uticaj tradicionalnih vrednosti koje se prenose kroz generacije.

Današnja kultura Japana može se definisati kao hibrid najrazličitijih uticaja civilizacija Azije, Evrope i Severne Amerike ali i kao predivan spoj savremenog i tradicionalnog. Sve to je za rezultat dalo jedinstvenu, očaravajuću i vrlo prepoznatljivu estetiku, blisku, prijemčivu i shvatljivu za gotovo sve kulture naše planete.

Univerzalni i kosmopolitski duh japanske kulture ogleda se u svim njenim pojavnim oblicima, čak i kad se radi o krajnje egzotičnim i za zapad relativno nepoznatim umetničkim izrazima.

Ponovo ''otkrivena'' japanska kultura imala je ogroman uticaj na vizuelnu umetnost Evrope i zemalja zapada na kraju XIX i početkom XX veka...I danas su japanski dizajn, moda ili uređenje enterijera neki od ključnih pravaca moderne estetike. Jedan od sjajnih primera izvanrednog i vanvremenskog vizuelnog rešenja je i logo čuvene japanske firme Mitsubishi koji je dizajniran još davne 1870. godine.

Ključ uspeha svakako leži u činjenici da su Japanci narod koji je kroz istoriju neprestano i strpljivo razvijao i usavršavao moć da na precizan i jednostavan način, vrlo uspešno izrazi svoje unutrašnje biće, poštujući pritom u najvećoj mogućoj meri prirodno okruženje - i to je upravo ono što se lako i na prvi pogled prepoznaje u japanskoj kulturi.

Religija: Između 84 i 96% Japanaca pripada Budizmu ili Šinto religiji. Ostatak u najvećem procentu sledi Konfučijanizam i Taoizam, dok hrišćani čine manje od jednog procenta ukupnog broja stanovnika.

© Planeta Putovanja

Mapa, Auto Karta, Daljinar km, Putovanja 2022: