Srbija

Srbija

kalemegdan

Srbija - Neradni dani u 2013. godini u Srbiji - Državni i verski praznici 2013

Mapa

DRŽAVNI I VERSKI PRAZNICI U REPUBLICI SRBIJI - NERADNI DANI u 2013. GODINI:

Državni praznici Republike Srbije su: Sretenje, Nova godina, Praznik rada, Dan pobede i Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

Putovanja - Nova Godina 2014 - Ponude i cene >>

- Sretenje - Dan državnosti Srbije praznuje se 15. i 16. februara;
(neradni dani u 2013.: petak 15. februar i subota 16. februar 2013. godine)

- Nova godina se praznuje 1. i 2. januara;
(neradni dani u 2013.: utorak 01. januar i sreda 02. januar 2013. godine)

- Praznik rada - 1. i 2. maja; 
(neradni dani u 2013.: sreda 01. maj i četvrtak 02. maj 2013. godine)

- Dan pobede 9. maja, 

(praznuje se radno);

Putovanja - Gradovi Evrope - Ponude i cene - Rim, Barselona, Pariz ... >>

- Dan primirja u Prvom svetskom ratu 11. novembra. 
(neradni dan u 2013.: ponedeljak 11. novembra 2013. godine)

Putovanja - Nova Godina 2014 - Ponude i cene >>

Verski praznici - U Republici Srbiji praznuju se verski praznici:

- Prvi dan Božića - 7. januar; 
(neradni dani u 2013.: ponedeljak 07. januar 2013. godine)

- Vaskršnji praznici počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa. 
(Uskrs - neradni dani u 2013. godini - Uskršnji praznici 2013.: -  petak 03. maj, subota 04. maj, nedelja 05. maj, ponedeljak 06. maj 2013. godine).

Neradni dani - Državni i verski praznici u Republici Srbiji 2014 >>>

---

U dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, osim na Dan pobede koji se praznuje radno.

Državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga dužni su da, u skladu sa zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona, obezbede neprekidno obavljanje delatnosti, odnosno usluga i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti, odnosno usluga nastale štetne posledice za građane i državu.

Privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga čija priroda delatnosti, odnosno tehnologija procesa rada zahteva neprekidan rad, mogu da rade i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.

Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.

------

Zaposleni imaju pravo da ne rade u dane sledećih verskih praznika, i to:

1) pravoslavci - na prvi dan krsne slave;
2) katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica - na prvi dan Božića i u dane Uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa, prema njihovom kalendaru;
3) pripadnici islamske zajednice - na prvi dan Ramazanskog bajrama i prvi dan Kurbanskog bajrama;
4) pripadnici jevrejske zajednice - na prvi dan Jom Kipura.

U Republici Srbiji se praznuje i obeležava radno Sveti Sava - Dan duhovnosti, Vidovdan - spomen na Kosovsku bitku, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu - spomen na 21. oktobar 1941. godine i krvavu jesen 1941. godine kada su nemačke okupacione snage izvršile masovni ratni zločin nad civilima u Kragujevcu i širom Srbije.

Sveti Sava praznuje se 27. januara, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu - 22. aprila, Vidovdan 28. juna, Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu - 21. oktobra.

Upoznajte našu planetu - turističke destinacije: