Srbija

Srbija

kalemegdan

Srbija - Opšte informacije

Mapa

Glavne regije: 
Teritorija Srbije je zvanično administrativno podeljena na sedam statističkih regiona: Vojvodina, Beograd, Zapadni region, Istočni region, Centralni region, Južni region i Kosovo i Metohija.

Regioni su dalje podeljeni na 29 upravnih okruga u kojima se nalazi 24 grada i 150 opština.

Na teritoriji Srbije su formirane dve autonomne pokrajine – na severu Vojvodina, sa administrativnim centrom u Novom Sadu i na jugu Kosovo i Metohija (od juna 1999. godine pod protektoratom UN), sa administrativnim centrom u Prištini.

Statistički podaci koji se odnose na Srbiju (stanovništvo, religija, etnički sastav itd.) u većini slučajeva isključuju teritoriju Kosova i Metohije i za ovu pokrajinu su, tamo gde je potrebno, izneti posebno prema podacima administracije UN.

Službeni jezik je srpski a u skladu sa Ustavom u upotrebi su i jezici nacionalnih manjina.

Veći gradovi: 
Glavni i najveći grad i administrativni centar Srbije je Beograd sa oko 1.700.000 stanovnika. Ostali veći gradovi su Novi Sad, Niš, Kragujevac, Subotica.

Stanovništvo: 
Na teritoriji Srbije (bez Kosova i Metohije) živi oko 7.400.000 stanovnika.

Etnički sastav:
Oko 83% stanovništva su Srbi, slede Mađari sa oko 4%, zatim Bošnjaci sa skoro 2%, Romi sa 1,5%, Jugosloveni, Crnogorci, Hrvati i Albanci sa po 1%.

Kultura:
Na teritoriji današnje Srbije smenjuju se različite kulture i civilizacije još od vremena praistorije. Od doseljavanja prvih Slovena u VI veku, slovenski jezik i slovensko nasleđe ostaju do danas osnovno obeležje ovog dela Balkana. Autentična srpska kultura i pismenost može se pratiti od srednjovekovnog perioda i početaka hristijanizacije. Veliki i odlučujući uticaj na kulturu Srbije u njenom najranijem periodu izvršila je Vizantija, tako da su mnogi njeni kulturni obrasci nastavili svoj razvoj u Srbiji i nakon pada Carigrada u XV veku. Zlatni period cvetanja srpske kulture i njenog pozicioniranja na kulturnoj mapi Evrope obeležen je vladavinom dinastije Nemanjić i despota Stefana Lazarevića. Ovaj izuzetno snažan impuls obezbedio je kontinuitet posle pada Srbije pod tursku vlast. Iako je dugo bila van aktuelnih evropskih kulturnih tokova, Srbija se već krajem XIX veka potpuno vratila u Evropu i svojim jedinstvenim nasleđem i tradicijom čini njen vrlo bitan segment. Tome svedoči i veliki broj srpskih velikih imena ispisanih na stranicama evropske i svetske likovne umetnosti, književnosti, muzike, filmske umetnosti...

Religija:
Pravoslavni hrišćani čine 84% populacije Srbije (ne računajući Kosovo i Metohiju), oko 6,5% su katolici 3,5% su muslimani a oko 1,5% čine protestanti.

Klima:
Na teritoriji Srbije, u zavisnosti od reljefa, zastupljena su tri klimatska tipa – kontinentalna klima na severu, umereno-kontinentalna u južnim krajevima i planinska klima u višim predelima.

Vremenska zona: UTC +1 (CET) i UTC +2 (CEST)

Mapa, Auto Karta, Daljinar km, Putovanja 2022: