SAD

SAD

Brodvej - Njujork - SAD - Foto: PlanetaPutovanja-Ljuba Jelenić

SAD - Kultura i religija

Mapa

Kultura: Kao što je multietnička, multirasna, ovo je i multikulturalna zemlja. Istorijski, kultura SAD se može podeliti na dva velika perioda – predkolumbovski, do otkrića Amerike i početka naseljavanja i drugi koji traje do savremenog trenutka. Kulturni ostaci starosedeoca SAD su podelili njihovu sudbinu. Skroman broj materijalnih i nematerijalnih ostataka govori o snažnoj i brzoj ekspanziji doseljenika i potiskivanju svih dotadašnjih kulturnih obrazaca.

Do danas, američka kultura je ostala potpuno fleksibilna, otvorena i kosmopolitska, u sebe je primila najrazličitije uticaje iz gotovo svakog kraja naše planete. Izuzetan doprinos dala je razvoju arhitekture, još od perioda evropskog neoklasicizma pa sve do pojave prvih modernih građevina, uključujući i ogromne, visoke strukture od čelika i stakla koje su vrlo brzo postale i jedan od najprepoznatljivijih američkih simbola.

Na polju različitih umetnosti, sporta, muzike ili filma, SAD su vrtoglavom brzinom zauzele planetarni primat – činjenica koju odavno više niko ne može osporiti a verovatno ni dostići.

Religija: Najbrojnija religija u SAD je hrišćanska, pri čemu preko 51% stanovništva pripada raznim denominacijama protestantske crkve, oko 24% su katolici a 2% ostale denominacije. Nehrišćanskim religijama pripada oko 5% stanovništva, najbrojniji su jevreji, slede budisti, muslimani i hinduisti. Preko 16% populacije izjašnjavaju se kao nereligiozni.

© Planeta Putovanja

Mapa, Auto Karta, Daljinar km, Putovanja 2021: