Uslovi korišćenja

AUTORSKA PRAVA

Svi tekstovi koji se pojavljuju na ovom sajtu, kao i sve fotografije (ukoliko nije naznačeno drugačije) potpuno su autorski i isključivo se nalaze u vlasništvu www.planetaputovanja.com koja na njih ima sva prava.

 

Na kreiranju ovog sajta stalno radi iskusni tim profesionalaca – turizmologa, istoričara umetnosti, licenciranih vodiča, profesionalnih fotografa.

Svaka zloupotreba tj. korišćenje navedenog materijala van određenih pravila i uslova biće predmet zvaničnih zakonskih intervencija. Tekstovi ili delovi tekstova, fotografije ili delovi fotografija mogu se koristiti samo uz saglasnost i dozvolu www.planetaputovanja.com.

USLOVI KORIŠĆENJA

U slučaju preuzimanja tekstova ili delova tekstova, fotografija ili delova fotografija objavljenih na sajtu www.planetaputovanja.com u štampanim medijima obavezno se mora navesti izvor u formi: preuzeto sa www.planetaputovanja.com.

U slučaju korišćenja pomenutog materijala na radiju ili televiziji obavezno se mora u usmenoj formi navesti izvor i to punim imenom sajta.

Ukoliko se navedeni materijal koristi na drugim sajtovima obavezno se mora navesti u formi: izvor: www.planetaputovanja.com uz obavezu da to bude aktivan link!

Za svako dodatno pitanje, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila.