Tunis

Tunis

Tunis - foto: Simon Donini

Tunis Last Minute 2024 - Tunis 2024

Mapa

Na pola puta između moćne reke Nil i Atlantskog okeana, Tunis kao da se čitavom svojom obalom, preko Sredozemnog mora pruža prema evropskom kontinentu.

Slika Tunisa je izuzetno raznolika. Na relativno malom prostoru smenjuju se pustinjski pejzaži, planinski masivi, stepe, močvare i u odnosu na veličinu zemlje, izuzetno dugačka razuđena morska obala oplemenjena prelepim zalivima i plažama.

Povoljan geografski i strateški položaj uslovili su da teritorija današnjeg Tunisa ima dugu i zanimljivu istoriju. 

Prvi u istoriji zabeleženi stanovnici ovog regiona bila su berberska plemena. Obale su još u X veku pre Hrista naselili Feničani i već u IX veku osnovali jedan od najjačih i najmoćnijih gradova na Sredozemnom moru – čuvenu Kartaginu koja se razvila u dominantnu silu Mediterana i izvršila veliku invaziju na rimsko carstvo. Kartaginu je Rim pokorio u II veku stare ere, tako da je ovaj deo afričkog kontinenta bio pod jakim uticajem evropske kulture, latinizacije i kasnije hristijanizacije. Kratko vreme bio je pod vlašću Vandala a zatim pod Vizantijom do osvajanja arapskih muslimana krajem VII veka. Islamski period traje do kraja XIX veka kad Tunis postaje francuski protektorat i ponovo se razvija pod jakim evropskim uticajima sve do proglašenja nezavisnosti 1956. godine.

Danas je Tunis republika u kojoj je Islam kao državna religija ozvaničena Ustavom. Formalno definisani demokratski sistem je mnogo bliži autokratskom režimu, mnoge sfere svakodnevnog javnog života su strogo cenzurisane uz neprestanu državnu represiju na prava i slobode građana.

Sa druge strane, Tunis je zemlja koja je vrlo ozbiljno orijentisana na turizam i korišćenje svojih bogatih resursa predivne prirode i ogromnog istorijskog i kulturnog nasleđa. Poznate turističke regije - Hamamet, Sus, Monastir, Port El Kantui...sa kilometrima atraktivnih peščanih plaža, modernim hotelskim kapacitetima, infrastrukturom, avanturističkim izletima u pustinju, predstavljaju vodeće ali i omiljene destinacije za letovanje velikog broja turista. Kad se na sve to doda glavni grad Tunis koji u svom Bardo muzeju ima jednu od najboljih kolekcija mozaika na svetu, zatim drevna Kartagina, Sidi Bou Said sa jedinstvenom umetničkom atmosferom, poluostrvo Kap Bon – najistureniji deo tuniskog kopna prema Siciliji, Duga – najbolje očuvan rimski lokalitet u Severnoj Africi, pa Kerkuan, Zaguan, Maktar, El Đem, ostrvo Đerba sa sinagogom El Griba - jednom od najstarijih na svetu ili Kairuan sa simbolom duhovnog prestiža Tunisa - velikom džamijom Sidi Okba...

Potpuno je jasno da je Tunis zemlja koju zaista treba i vredi otkriti i zavoleti.

© Planeta Putovanja

Poslednja promena: Today, 10:20

Mapa, Auto Karta, Udaljenost km, Putovanja 2024: