Hrvatska

Hrvatska

Hrvatska - foto: PlanetaPutovanja

Hrvatska - Klima

Mapa

Teritorija Hrvatske se prostire kroz nekoliko klimatskih oblasti. U unutrašnjosti, na istoku i severu zemlje dominira kontinentalna klima sa dosta padavina, dok viši centralni i južni regioni imaju planinsku klimu. Veliki deo Hrvatske ima izlaz na Jadransko more koje ima veliki uticaj na temperaturna kretanja. Duž morske obale vlada mediteranska klima koja se kreće u rasponu od umerene kakvu ima Istra, do suptropske na arhipelagu Palagruža. 

© Planeta Putovanja

Mapa, Auto Karta, Udaljenost km, Putovanja 2024: