Republika Srpska

Republika Srpska

Republika Srpska - Višegrad - Drina - foto: PlanetaPutovanja

Republika Srpska 2024

Mapa

Republika Srpska je, uz Federaciju Bosnu i Hercegovinu, jedan od dva entiteta koji čine Republiku Bosnu i Hercegovinu. Zauzima 49% ukupne teritorije Bosne i Hercegovine, obuhvatajući teritoriju Bosne i Hercegovine sa severa duž granice sa Hrvatskom i čitavom njenom istočnom granicom sa Srbijom i Crnom Gorom.

Proglašena je 1992. godine a zvanično priznata kao konstitutivni deo Bosne i Hercegovine 1995. godine. Glavni grad i administrativni centar Republike Srpske je Banja Luka, njen najveći grad i posle Sarajeva drugi po veličini u čitavoj Bosni i Hercegovini.

Geografski i istorijski, Republika Srpska predstavlja vrlo interesantan region, što doprinosi činjenici da je izuzetno interesantna destinacija u turističkom smislu. Kao najveći potencijali i mesta koja se obavezno moraju posetiti izdvajaju se, uz glavni grad Banja Luku i Višegrad na reci Drini sa čuvenim mostom Mehmed Paše Sokolovića, olimpijska planina Jahorina kao glavni centar zimskog turizma, Trebinje sa svojom jedinstvenom arhitekturom, Bijeljina...

Takodje, pozicija i dobra saobraćajna povezanost Republike Srpske sa okolnim zemljama u regionu, blizina Jadranske obale kao i pristup glavnim evropskim koridorima, čine je pristupačnom destinacijom za turiste iz celog sveta.

© Planeta Putovanja

Poslednja promena: Today, 03:55

Mapa, Auto Karta, Udaljenost km, Putovanja 2024: