Grčka

Grčka

mapa-grcke

Grčka - Stanovništvo i etnički sastav

Mapa

Sa oko 11.300.000 stanovnika Grčka je 73. zemlja u svetu.

Grčka je etnički najčistija balkanska zemlja – oko 98% populacije čine Grci dok preostali mali procenat čine Turci, Bugari i Albanci.

Mapa, Auto Karta, Udaljenost km, Putovanja 2024: