Turska

Turska

Aja Sofija - Istanbul - Turska - foto: PlanetaPutovanja

Turska - Istorija Turske

Mapa

X vek – seobe Turaka Seldžuka sa severa Kaspijskog i Aralskog jezera u istočnu Anadoliju.|
1071. – Bitka Kod Mancikerta, uspon Seldžučkog sultanata (Rum).
1243. – Seldžučko Carstvo se pod Mongolima raspada na više nezavisnih emirata.
1300. – Uspon emirata pod Osmanom I (kasnije Osmansko Carstvo) i osvajanje vizantijskih teritorija u Maloj Aziji.
1371. – Bitka na Marici, početak prodora na Balkan.
1453. – Pad Carigrada, Mehmed II “Osvajač”, kraj Vizantije
1521. - Sulejman “Veličanstveni”. Pad Beograda
1531. - Ratovi sa Austrijom
1639. – Rat sa Venecijom
1699. - Karlovački mir
1768. – Rat sa Rusijom
XIX vek - Istočno pitanje, potiskivanje iz Evrope
1918. - Poraz u I Svetskom ratu, Mladoturska revolucija,  ukidanje sultanata
1923. – Uspostavljanje današnjih granica Turske, proglašenje republike, Kemal Ataturk, reforme, Istanbul prestaje da bude prestonica
1924. – ukidanje kalifata i šerijatskog zakona
1926. – islamski kalendar zamenjen je gregorijanskim, uvođenje metričkog sistema
1928. – sekularizacija i reforma pisma (zamena arapskog pisma latinicom)
1945. – Članica UN (u II Svetskom ratu neutralna)
1952. – Članica NATO
1974. – Vojna intervencija Turske na Kipru
2005. – Pregovori o članstvu u EU.

© PlanetaPutovanja

Mapa, Auto Karta, Udaljenost km, Putovanja 2024: