Turska

Turska

Aja Sofija - Istanbul - Turska - foto: PlanetaPutovanja

Turska - Stanovništvo i etnički sastav

Mapa

Stanovništvo:
Sa blizu 75 miliona stanovnika Turska zauzima 17. mesto u svetu.

Etnički sastav:
Etnički sastav u Turskoj se može samo približno definisati jer se u popisu kao kategorija uzima opredeljenje po jeziku kojim se govori. Najbrojnija etnička grupa su Turci (između 77 i 81%), slede Kurdi (15 do 20%), Zaza (2 do 3%), Arapi 2% i ostale grupe sa manje od 1% - Albanci, Čerkezi, Gruzi, Abhazi, Aramejci, Bugari, Grci, Čečeni...

© PlanetaPutovanja

Mapa, Auto Karta, Udaljenost km, Putovanja 2024: