Španija

Španija

P1010055

Španija - Kultura Španije

Mapa

Španska kultura je nasleđe i mešavina uticaja velikog broja nacija i naroda koji su kroz istoriju naseljavali njenu teritoriju. Svoje korene hronološki ima u iberijskoj, keltskoj, latinskoj, vizigotskoj, rimokatoličkoj i islamskoj kulturi a definisana je vekovnim kontrastom između centralizovane države (Kastilja) i mnogobrojnih regija i manjina. Rezultat ovakvih heterogenih uticaja je veliki broj mesta i spomenika od izuzetnog značaja za celokupnu svetsku kulturnu baštinu, tako da Španija sa ukupno 40 objekata pod zaštitom UNESCO-a zauzima  drugo mestu u svetu, odmah posle Italije.

© PlanetaPutovanja

Mapa, Auto Karta, Udaljenost km, Putovanja 2024: