Španija

Španija

P1010055

Španija - Religija

Mapa

76% stanovnika su Hrišćani rimokatoličke veroispovesti. Islam je druga religija po brojnosti kojoj pripada 2,3% stanovnika, Judaizmu pripada 1% dok 1,7% čine druge religije uključujući i nekoliko protestantskih denominacija. 19% populacije se izjašnjava kao nereligiozni i ateisti.

© PlanetaPutovanja

Mapa, Auto Karta, Udaljenost km, Putovanja 2024: